Behoud het erfgoed

Het Werkmanspaleis sloot op 31 oktober 2022 na bijna 72 jaar de deuren. De onderneming kreeg het niet voor elkaar om de coronacrisis de baas te worden. De gemeente kon kennelijk niet voldoende doen; het huurcontract van het pand werd vernieuwd (= verhoogd), en ook de druk van grote leveranciers heeft tot de sluiting geleid.

Het pand op de hoek van Nieuwendijk en Martelaarsgracht is in 1850 gebouwd voor herenmodewinkel Hofhuis & Co. De eerste steen werd gelegd door J.R. Hofhuis, de achtjarige zoon van eigenaar J.H.H.W. Hofhuis. In 1906 werd het pand gedeeltelijk tot woonhuis verbouwd.

In 1927 kwamen diverse andere gebruikers. In 1950 ging kledingwinkel Het Werkmanspaleis van start, van G. Fles en W. Kuyper. Aanvankelijk werden er veel surplusartikelen van het Amerikaanse leger verkocht, later voornamelijk spijkerkleding. De winkel heeft hier tot oktober 2022 bestaan, bijna 72 jaar.

De gevels bevatten diverse ornamenten en uitingen van de eerste gebruiker/eigenaar. Het is vanzelfsprekend dat deze als erfgoed zullen worden beschouwd en behouden blijven.

Van Herenstaete naar The Gent … –

… dat geeft vanuit het oogpunt van erfgoed een onrustig gevoel. En de wetenschap dat het pand in kwestie (dd. 1917/1918, Herengracht 206-216, bankkantoor) een rijksmonument is, doet de aandrang ontstaan te onderzoeken in hoeverre de elementen die tot de monumentale status hebben geleid, in stand zijn gebleven.