Persbreidel Nationaal Comité 4 en 5 mei

• Accreditatie gevraagd aan Nationaal Comité 4 en 5 mei voor de kranslegging op 4 mei bij het Monument op de Dam.

• Antwoord van Communicatie:

‘Helaas moeten wij u mededelen dat wij u dit jaar geen persaccreditatie kunnen geven voor de Nationale Herdenking op de Dam, 4 mei 2020. In verband met de coronamaatregelen is er beperkte ruimte voor de pers.’

• In een eerder informeel contact had het hoofd van Communicatie al laten weten dat beschikbare ruimte voor de pers primair zou gaan naar ‘ANP, NOS en dergelijke’. De gedachte dat, omdat er geen publiek aanwezig zal zijn, het toch eenvoudig zou kunnen zijn om voor misschien een paar journalisten extra ruimte te maken … werd afgewimpeld met ‘Haha, ik kan u volgen, maar dat gaan we zeker niet doen’.

>> Behorende tot een cruciale beroepsgroep is het kennelijk en op mijns inziens oneigenlijke gronden niet mogelijk op 4 mei op de Dam mijn werk te doen.

Ik teken tegen dit besluit bezwaar aan.

>> Mijns inziens gaat Nationaal Comité 4 en 5 mei zich in deze te buiten aan een persbreidel – hetgeen mede in relatie met de bestaansreden van het Comité als apert onjuist moet worden beschouwd. Daarnaast vraagt juist de tijd waarin wij nu leven een volstrekte ruimte voor de media, zoals gesteld in Grondwet, andere wet- en regelgeving en in lijn met de actuele opvattingen van het Kabinet over onze beroepsgroep.

Gaarne ontvang ik een herziening van uw besluit en alsnog de gevraagde accreditatie.

w.g.