Van gemoedelijk gedoe naar ontruiming

Tot 15:15 uur was het Museumplein gevuld met zo’n 1500 personen, die alleen of met elkaar een sfeer creeërden van een gemoedelijk bevrijdingsfestivalletje. Daarna (of daardoor?) trad kennelijk het 1,5 meter-syndroom bij de burgemeester weer in werking en werd het plein (tamelijk geweldloos) ontruimd. Gezien het feit dat de koffiebijeenkomsten in januari nergens tot een besmettingspiek hebben geleid, is het de vraag of deze ontruiming nodig was. Daarbij: men begon daarmee voorbij half vier – nog geen half uurtje later zouden de meeste aanwezigen toch wel zijn vertrokken.