Briefje aan de burgemeester

Het grasveld waar doorgaans op het Museumplein de koffiedrinkers staan, meet 126 x 98 meter. Is 12.348 vierkante meter. Op basis van de 1,5meter-regel kunnen daar dan gemakkelijk 19.000 mensen staan.
Daar stonden dus ‘500 mensen’, inderdaad niet allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar velen ook wel.
Toch was het voor u aanleiding op basis van een noodbevel het pleindeel te laten ontruimen. Met name vanwege de volksgezondheid … Toch? En o ja, omdat het ‘oogde’ als een demonstratie die niet vergund was. Wat niet nodig is, volgens u zelve nog niet zo lang geleden.

Vervolgens gaat de weggejaagde groep aan de wandel. Kennelijk verdubbelt die onderweg in aantal.
Dan worden die ‘ruim 1000 mensen’ door de ME klemgezet op de Leidsekade. Die meet 145 x 6 = 870 vierkante meter. Met aftrek voor geparkeerde auto’s, fietsen en straatmeubilair enz. was er circa 700 vierkante meter beschikbaar.

Daar moesten ze zeker een uur staan. Gezelligheid troef, maar toch.
Want: 500 mensen op een ruim plein moesten na 10 minuten weg (volksgezondheid!), en (zo bleek ’s avonds)
bijna drie keer zoveel mensen moesten zes keer zo lang staan op een ruimte die 27x kleiner is dan het ontruimde plein.

Wellicht is het te volgen dat de kans op besmetting op het ‘koffieplein’ vele malen kleiner was dan op de Leidsekade, waar circa 1400 mensen op grond van uw noodbevel ruim een uur en veelal dicht opeengepakt moesten verblijven.
(Ofschoon de gemeente liet weten dat er aldaar voor iedereen voldoende ruimte was om zich aan de anderhalvemeter-regel te houden. Wat dus (rekenreken) niet zo was.)

Hoezo volksgezondheid? Daar ging en gaat het u primair toch om?

En hoezo openbare orde? Die steeds weer wordt verstoord door het onnodige en disproportionele geweld van de ME?

Waarom probeert u het niet eens een keer zonder politie? Gewoon: kom maar ‘koffie drinken’ van 14 tot 16 uur,
neem je eigen ordedienst en schoonmaakploeg mee en om half vijf is alles ok, leeg, opgeruimd.

Het is een kwestie van goed bestuur, de boel aanvoelen en vooral ook dat grondrecht overeind houden.

///