Muzikaal protest …

… tegen de (weinig milieuvriendelijke) activiteiten van Shell, verpakt in ondermeer het lidmaatschap van de Concertgebouw Business Club. De financiële bijdrage daaruit aan het jaarlijkse inkomen van het Concertgebouw is evenwel niet meer dan 0,1% daarvan. Volgens de actievoerders SOSShell Out Sounds – koopt de olieclub daarmee ‘a social license to operate’. Ofwel: ‘Through its sponsorship Shell artwashes itself.’

Een en ander deed geen afbreuk aan wat er binnen was te horen: het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink op (een tikkeltje lauwe 40e symfonie van) Mozart en (een massieve topuitvoering van de Vierde van) Brahms.

Wel eerst even stemmen …