Oog op Amsterdam

17 maart 2018

Gedicht (25)

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 19:18

Ronduit bozig links staat rechts

en erg link rechts roert zich flink

hoekig achter de ME. Met een linie

of twee kan het kruispunt overleven.

Vredig danst de bovenleiding

in de zon. Blauw zwaailicht vlekt

glinsters op de wissel waar net

wat klappen en de druppels vielen.

Lijn 10 was al omgeleid.

 

Er is over en weer in het lenteweer

veel boe en bah en grauw geloei

– net een potje straatvoetbal uit de tijd

dat Cruyff nog knaapje was. Tegen te veel

uit de andere buurt. Vuile stinkerds.

 

Een vrouw met Adiddas-kont

zeult zwetend aan haar Aldi-tas,

trekt koud en kwaad met arm

en mond. Geurend spul om te boenen,

bonus-negerzoenen en een handgranaat.

Geef ze allemaal een lijntje hijgt

ze bovenaan de trap – dit kutkabaal

is alleen maar dom gelul

en slecht voor Sjon zijn handel.

16 februari 2018

Gedicht (24): zonen

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 20:22

Het masker, jouw lieve zoon schoot

mijn lach, mijn lieve zoonmens dood.

 

Zo heb jij jouw zoon niet opgevoed –

schoft te zijn met mijn lieve zoon zijn bloed,

snel te zijn met vuile kogels felle schreeuwen

en de laffe macht van vluchten in de nacht.

 

Zo zijn zij beiden ook door God niet bedoeld

niet als scheppers van ons wereldgroot verdriet

van wij ouders – met ik een dode zoon

en met jij een levende maar dodende zoon,

met ook mijn dode zoon en ik – levend zonder leven.

 

Mijn zoon, mijn lieve zoon en ook van jou is niet meer.

Jouw zoon, jouw lieve zoon is nu een gat in ons hart.

We moeten medelijden hebben met elkaar

– en met hen. Met jouw zoon. Met mijn Moh.

9 februari 2018

Gedicht (23) – definitieve versie en ‘in aanbouw’

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 14:19

Met Vers van het Mes brengt de ‘avondenredactie’ van Stichting Perdu al sinds 2003 eens in de zoveel maanden een stevige dosis nieuwe poëzie met drie nog niet gedebuteerde dichters die onze nieuwsgierigheid weten te prikkelen en van wie we meer willen horen.

Aangemeld – niet geselecteerd …

Dan maar zo:

Dat, voelde ze nu, was het dus

waardoor ze er vanochtend steeds weer aan dacht

toen ze over de nog lome gracht naar college fietste

nadat ome Henk in streeppyama bij zijn buitendeur

had gemopperd over spankracht die verminderd was

en zij trappend moest denken aan de slappe band

met haar te oude vriend en wat somber toen ook

aan het verweerde elastiek van die grote Zeeman-bh,

de roze bal waarmee het Kluivert-kind ooit scoorde

– zelfs dacht ze even aan het vorige stopverfkabinet

vanwege Henks tierend-hoekige grote-zorgenklacht

na de trapval en het einde toen aan zijn Sjaans leven.

 

Had hij haar iets willen zeggen?

Ze fietste uitgedacht voorbij de lege Achtergracht

langs een in drank verdronken doorwaakte nacht

van wat nauwelijks meer lichaam was te noemen,

dacht niet meer aan Henks gezegde woord noch

aan de mannenmond die na Sjaan veel minder lacht.

 

In ‘t middaggrijs was de straat een zwaailichtzee

op de brancard lag hij met wit verstild gezicht

– zijn blonde buuf de nieuwe Sjaan ging mee –

de ogen weg en een lachje vastgevroren achter

het zuurstofmasker aan zijn kleine ongeschoren kin.

Het was niet goed, door de zwaarte van de hersenklap

die zowat alle spankracht uit hem had weggehaald –

uit zijn hoofd en ook zijn lijf. Er zat niets meer in

behalve een hartslag en een restje van het leven zelf –

tot iets voorbij de klok van half acht.

 

Dat was het dus.

 

Spankracht is een gedicht uit de bundel Amsterdam – verdicht tot 52 gedichten
verschijnt in het vroege najaar 2018.

 

Spankracht in aanbouw.

21 januari 2018

Gedicht (22): de Klassieker

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 12:00

Kijk de horde schuift, allengs kwieker
roodwit juichend naar hun godsovaal,
van verre hoort men reeds de speaker
punten en de schaal – ‘t moet allemaal.

Het Ajaxied gaat zingend ter Klassieker
zien hoe godenzonen zonder vrees en faal
met meer techniek en ‘n tikje fanatieker
punten pakken en 010 laten met een baal.

Een winstje gaan ze ruim vertieren
dat zal de stad nog laat goed weten ook,
op slof en schoen een nachtje bieren
en vooruit, doe dat chickie ook wat coke.
Maar met ’n nul wordt het steevast klieren
door het ‘we zijn toch niet de beste’-spook.

1 januari 2018

Gedicht (21): Zielen

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 14:56

Het meet 200 bij 100, zo is geschreven.

Dat is meer dan voldoende ruimte voor

een zwijgend middenpad met zwarte loper

vanaf de zware achterdeur naar de pyloon

en de onwennige zielen van al degenen

die het voorbije jaar hun lijf verlieten.

 

In de nanacht van die tijd die nu ook dood is

– het dom geboortedazen uitgeraasd

oogkassen zijn gevuld met gaas, een mes

is al eerder diep in dij en buik gedreven –

betreedt hij iets te vlot de Dam der doden

waar het wolkt en zweeft. Loodgrijs en stil.

 

Een hand brengt hem na een stap of drie

het besef van het waar en waarom hier;

bij zijn bleke vrouw was dat al eerder zo

haar zwarte handschoen zweeft constant

bij ooghoek, langs wang en eigen mond.

De duiven zijn weg, er schuurt geen tram.

 

Was je erbij dan had je het kunnen ervaren

dat alles zweefde – bewoog maar toch ook niet

er was kracht noch noodzaak geaard te zijn

geen drift meer om verslavingen te volgen,

te krijsen om een moederborst, geen reden

het eigen verlies te betreuren noch te vieren.

 

Zowat de helft zit op of zweeft in donkerblauw

een tijdlang sterker dan hun sterftekans

de oudsten achteraan – misschien een dun spoor

van tevredenheid, of nee: de rust van beelden.

Hij vraagt zich af of ze zullen buigen of juichen

als hij wuift, maar het gebeurt niet. Eeuwigheid.

 

De andere helft kleurt lichter, bijna kwetsbaar wit

zijn de zielen die het gemiddelde niet haalden.

Hij ziet dat ze uit jongere lijven komen, mooier.

Een nare kou bespringt zijn rug, machteloosheid

verdriet dat nu nergens toe dient. Toch schiet er

vlakbij als een verschrikte kraai een snik omhoog.

 

Hun licht dat hier is, maar ook de stilte stiller

dan de dood. Iets zwarts ligt dichtbij op de loer.

Zielen huilen niet, rouw lijkt overal te smeulen.

Niets kan hij doen, geen woord te zeggen. Zwijg

de dood. Geen lok is recht te leggen, geen hand

die iets mag met deze tevergeefse voortijdigheid.

 

Zij de zielen lijken het niet erg te vinden. Geen

traan, geen lach – de beeldenrust. Vredig en stil,

van een ander bestaan waaruit ook hij het kind

dat stikte, de vrouw die viel, de burgervader en

zelfs de doodgeschoten schoft terughalen wil.

Maar het kan niet, er is niets om vast te pakken.

 

De eerste rij. Geluk bedoeld, geen dag gehad.

Wanhoop schroeit en schreeuwt in stilte.

Nog drie passen, een druppel. Twee passen,

meer druppels, nog een, hij stopt. De regen.

Hij ziet dit: het dunne vocht zaait sterren op

het loodgrijs. De wind neemt alle zielen mee.

25 december 2017

Gedicht (20): Gods huizen

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 09:57

Waar zou welke God ook zijn

met die bijna 300 huizen?

Toch wat veel voor een check

deze heilige multilokaliteit.

 

Misschien geloof je het zo dat

elk genootschap God bidt

bij alle anderen – dan is Hij

overal met iedereen.

 

Maar de werkelijkheid is dat

geen een God de ander gunt.

Dus is Hij er niet, nergens

en kunnen alle deuren dicht.

8 december 2017

Gedicht (19) – voor Els H.J. V.

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 17:24

Die verdomde woorden op het Raamplein

door de laatste tien verloren meegenomen

lieten woede, pijn en een zin tot moorden

stilaan verdund door drank en een droom

vol geschreeuwde gedachten die altijd nog

verstaanbaar zijn en zachtjes meezingen

uit mijn naam en op de lege avondbussen

omdat er tussen ons en nu – 140 saam –

zoveel kille jaren liggen dat de tijd zich

niet meer telt, het verdriet niets meer is

dan gestorvenheid met erin klein gloeiend

beider ogen die eeuwig elkaar verwachten.

Els H.J. V. (*24-01-49, Pladjoe) – Marnixstraat 385-2 – 8 december 1977.

26 november 2017

Gedicht (18) – Dag vriend

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 15:52

Dag vriend
dag vroeg vertrokken vriend
dag dag die ik huilend hijs
uit de reis gestrand
in het grijze zand hier
losgewoeld en uitgesproken
zwijgend op dit Zorgvlied.

Dag tijd die nog maar
schamel van ons beiden was
dag uur dat zich niet
meer strekte tot een dag
voor jouw lijf noch het
vechten tegen pijn of
het dansen met verdriet.

Dag lieve vriend, dag gouden tijd
dag dag die we samen
vierden als het ware leven
en zijn oneindigheid
waarna ieder op zijn koers
wegvoer naar al dat geluk
dat meer was aan de horizon.

13 november 2017

Gedicht (17)

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 11:20

Terwijl ook de derde sonate van Beethoven

zoveel mooier klinkt in het Concertgebouw

(zelfs met die niet door God vergeten noot)

afgedekt door het welgemeende ovationeel,

staat zij met betraand gezicht bibberhandig

onder ‘t natte plein in die zaal van grijsbeton

strijdend tegen echo en parkeervakakoestiek

de sonate opnieuw te strijken – Janine toch …

 

Ik heb de zeven sleutels van de deur van daar

waar ook een vergeten streek nog mooier klinkt;

zij heeft de gave om mij atonale woordenvlerk

in een droom tot meesterlijk pianist te betoveren.

Weldra schrijden wij over het zwijgend rood

van het verbaasde middenpad, het zaallicht

dood, de componisten staken hun discours en

zien hoe ik hun Steinway schuchter nader treed.

 

Janine kijkt, de mond gestreept spreekt spanning

mijn handen zijn magie, het adagio con molto

espressione begint mijn vingers in te stromen.

Zachte inzet, superieure streling van de snaar

door haar. Ik zie liefde bij de dichters van de toon

en waar de noot verging – zo hemels nu haar streek.

Dan is er ook de lach, haar finale laatste zwaai,

de doodstille zaal die ons meer geeft dan applaus.

6 november 2017

Gedicht (16)

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 10:04

Leren halsband, scherpgetande blafbek

– imponeren moest zijn hond met alles,

zodat hijzelf zich slenterend in het park

met ook die stalen blaffer onder de oksel

altijd moedig en voldoende veilig wist.

 

Aanslaand schoot Rolf elk bewegen aan

die volgens zijn misvormde hondenbrein

te nader aan de baas zou willen komen

– opdat die ook in het drukke Vondelpark

orders voor de cokeshots door kon appen.

 

Maar de gehelmde die als een eekhoorn

op Nikes meedraaide achter de grote linde

hadden hij en Rolf zelfs geen ogenblik gezien

en door het heftig blaffen naar veel verderop

hoorde niemand het geluidgedempte ploppen.

 

Gemuilkorfd jankend in de dierenambulance

wilde Rolf nog met zijn baasje spelen – achter

de zwarte schermen leuk doen met dat laken

naast het uitgehuilde vochtig-rode Vondelgras

waar de witte pakken flitsten en fouilleerden

en zacht grommend het pistool veilig stelden.

 

Na een jaar jammerlijk gejank in het asiel

kwam de stalen bak met pens en paardenhart

daarna plots de duizeligheid, een laatste blaf.

In de Kinkerstraat werd een scooter uitgezet.

De helm ging af – lachend werd het kruitspoor

weggewuifd naar de kinderhand met nagellak.

2 november 2017

Gedicht (15): #shetoo?

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 12:35

In de kille gang maar niet in mijn geweten

rinkelt aarzelend en zacht de voordeurbel.

Op de deurmat staat zij doffe krullenmuts

gedegen middelbaar, een lip ietwat behaard,

wellicht gedreven door dat ene goede doel

strakjes opgewonden door een godsbericht.

 

Mijn vriendelijk-vragend ja wordt neergemaaid

met de ontkenning in haar juichende herkenning:

Nee! Aha, jij bent het! Dat wel, maar mijn

plots gevoel past niet bij welk goed doel dan ook;

er klinkt geen mooie bijbelse getuigenis, want bij

de voordeur hangt de dreiging van een volksgericht.

 

Ze zegt haar naam – mijn hoofd blijft schuddend nee.

Er komt een jaar, een halve eeuw gelee. Geen geluid.

Dan een nummer en een straat – nu wel, een vage geur.

Ze was blijven slapen, eigenlijk tegen zin en bedoeling in.

Zo ver was ze niet en ‘s ochtend moest ze naar een college.

Het was fijn, kuste ze me wakker. Ik kom er zelf wel uit.

 

In mij geen herkenning, wel aanwakkerende herinnering

aan mijn tot blanke onschuld opgeschuurde keukentafel

– met een pot thee. Haar tekst wankel over de verleden tijd.

Eerst wilde ze niet, dat wist ze zeker. Maar eigenlijk ook wel.

Had ze zichzelf toen verloren, of juist eindelijk gevonden?

Dwang of droom. Geheugen of fantasie. Haar eerste keer.

 

In een geheugen zit geen leugen. Ik vertelde mijn verhaal.

Ze was oké, maar te veel wijn op om terug naar huis te gaan.

Een vrolijk wederzijds logeerbesluit, de kleren bleven aan.

Welk been dat warm bewoog ging traag omhoog, wat raakte

wat? Een hand vond rust, een kneepje werd zacht lachend

weggeduwd, kwam stoeiend terug en ontplofte in orgasmes.

 

Een trilling door het tafelblad. Toen schreeuwde het ook,

dat was de vroege 1 of 2, door de symfonie der spreeuwen.

Ze knikt, ze zucht en drinkt het restje lauwe thee,

de koek lijkt op, de laatste kruimels neemt ze mee.

Ze staat, kijkt rond met strakke mond. Leuk heb je het

hier zoals je gaat. Het is echt goed zo. Ik kom er zelf wel uit.

27 oktober 2017

Gedicht (14)

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 10:52

Als je zomaar zegt twaalf vijfenzeventig

denkt zij aan die neppe tas bij Forever 24

of dat blauwe slettensetje van de Hema;

hij beseft dat roken nu zo duur is, of wacht:

het is die zeldzame overstap op het Amstel.

 

De student denkt dat het als tijd niet kan,

aan wat hij gisterenavond kwijt was voor

zijn nieuwe date – ze was het zeker waard

en het meisje waarbij hij fooiloos die 12,75

aftikte, fietste later sip-alleen naar huis.

 

Maar weinigen telden stil die vele jaren

(slechts het begin der locale eeuwigheid)

die verstreken sinds het hier door Floris V

zijn tolprivilege heel bescheiden met recht

een stad werd op die 27e oktober in 12 75.

24 oktober 2017

Gedicht (13)

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 13:57

Of vader Eberhard, in vele buurten wijken reeds gemist:
‘… dat het de lieve stad blijft, die het is.’

Of die toekomst door raadslid posterum ANanninga gedist:
‘De stad is op, dood, klaar en verloren.’

Of veeleer hij – vrij, onverveerd – de dagbladcolumnist:
‘… inspirerend, krankzinnig, boos, luidruchtig, schandelijk,
geil, met gogme, met schandalig veel humor, met lust.
En lief – natuurlijk, dat mag best.’ Stad, zijn perfecte hoer.

Of Starik stadsdichter ooit, die direct al dichtte wat hij wist:
‘… maar een stad bemint niet, een stad heeft geen hart.
Dat hart, dat was jij.’ Lang nog nadat het stopte.

Die jij die zei: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar.’

Voor die kluwen van gein en weggeleefde eenzaamheid,
verstilde zielen en voorbijgaande koffers, liefde en haat om
hetzelfde en van de ander – die verbijsterende ochtendstilte,
een ritselend herfstblad en de buurtrat die zijn leven aan
de Looiersgracht never nooit niet in 010 had willen leiden.

En elke dag ‘daar is ze weer’ en elk moment – zonder dat we
’t van elkaar begrijpen – al die voeten en fietsen en die tongen
en Babylonische tonen uit handen en gedachten die vormen
en misvormen en niet beseffen dat en wat we eraan bijdragen.

Wij ademen stad, wij zijn haar longen; wij zien en worden
bekeken – wij zijn haar ogen; haar mond, haar reuk, haar
borst en buik, haar haarvaten vol en elke dag gretig opnieuw.
Wij de kakefonie, wolken van lawaai en strepen vol wild
geschreeuw tussen beiden of door allen – wij zijn haar stem.

Wij allen zijn stad, wij allen zijn het dna van haar eeuwigheid.
Allen zijn haar ziel, samen onze eigen Holman-hoer. En ach,
soms kapotgeschoten dood, wat haar lief en lekker levend houdt.

We denken, dus we bestaan. Wij zijn, dus wij Amsterdam.
Mits – zoals hij te vroeg verzocht te doen – die goede zorg blijft.

22 oktober 2017

Gedicht (12) – Lijn 11

Filed under: gedicht — oogopamsterdam @ 16:16

Vannacht om dertien over half drie
pakte ik op het Leidseplein – taxi’s weg,
lichten uit, geen kalf te zien – lijn 11.

Het witte wagenstel schoot geluidloos door
naar de verlaten groen verlichte Rozengracht
waar zij in die kroonjurk stond te wachten.

Het zoefde zonder weerga naar de Dam
en toen stapvoets langs het monument
dat met 193 oranje truien was behangen.

De halte bij de Beurs, de Koningin knikte,
ze had behuilde ogen, stapte stil afwezig uit.
Er kwam wat Bach uit hoge spanningsbogen.

Harder ging het – als het levenslicht zo snel.
De klap tegen het Centraal was fenomenaal –
de tram schoot gruizend door tot in het IJ.

Water kletste – er is gepraat geschreeuw
dat het bovenburenbad is overstroomd,
de vloer het plafond dat niet meer houdt
en ik nu beter maar direct m’n bed verlaat.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: