Bol

Coöperatiehof.
Het bolvormig monument heeft een korte voet die rust op een kompasroos. Het geheel staat op een ronde klinkerbestrating te midden van een plantsoen. Op de bol zijn rondom opschriften in de Amsterdamse Schoolstijl aangebracht: “L. van Buuren”, “Amsterd. pionier v. Volkshuisvesting”, “Voorz. ver. bouwmij. t.v.v. Eigen Woningen” en “Aangeboden door de leden 19 dec 1936”. Het gedenkteken werd in 2004 als rijksmonument in het Monumentenregister opgenomen. Het is “van algemeen belang vanwege de sociaal-, cultuur- en kunsthistorische en typologische waarde, alsmede wegens de ensemblewaarde als beeldbepalend onderdeel van het complex Coöperatiehof.”bol cooperatiehof - 1