Van Herenstaete naar The Gent … –

… dat geeft vanuit het oogpunt van erfgoed een onrustig gevoel. En de wetenschap dat het pand in kwestie (dd. 1917/1918, Herengracht 206-216, bankkantoor) een rijksmonument is, doet de aandrang ontstaan te onderzoeken in hoeverre de elementen die tot de monumentale status hebben geleid, in stand zijn gebleven.