De nutteloze Landelijke Politieperskaart

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen.
Elke politieman/-vrouw wordt geacht te weten hoe de Landelijke Politieperskaart (LPP) werkt.

Waarom gaat het – als het er echt toe doet – elke keer weer ‘rechteloos’ mis?
Kaart negeren, nutteloos persvak aanleggen, werk gewoon belemmeren c.q. onmogelijk maken.

Werk = vastleggen van situaties en gebeurtenissen in de samenleving die nieuwswaardig zijn, waarmee
een bijdrage wordt geleverd aan het correct functioneren/beoordelen/bijsturen van de democratie.

Komt er nu weer een overlegje tussen NVJ en politie c.q. Jusititie – en dan verder ‘bye, tot de volgende keer’?