De nutteloze Landelijke Politieperskaart

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen.
Elke politieman/-vrouw wordt geacht te weten hoe de Landelijke Politieperskaart (LPP) werkt.

Waarom gaat het – als het er echt toe doet – elke keer weer ‘rechteloos’ mis?
Kaart negeren, nutteloos persvak aanleggen, werk gewoon belemmeren c.q. onmogelijk maken.

Werk = vastleggen van situaties en gebeurtenissen in de samenleving die nieuwswaardig zijn, waarmee
een bijdrage wordt geleverd aan het correct functioneren/beoordelen/bijsturen van de democratie.

Komt er nu weer een overlegje tussen NVJ en politie c.q. Jusititie – en dan verder ‘bye, tot de volgende keer’?

Valpartij over gele rand

Amstelbrug, 11:50 uur: fietser kwam ten val over de gele rand en liep daardoor een gecompliceerde beenbreuk op. Samen met anderen EHBO verleend (inclusief paraplu en warmhouddeken, patiënt gecheckt op bewustzijn en slagaderlijke bloeding) en ambu-bemanning op hun verzoek geassisteerd.